2019-2020 Geçmiş Etkinliklerimiz

  2020-2021 Etkinliklerimiz
Dış Paydaşlarımız Sizlerle
Değişimi Anla Geleceği Tasarla!
The Ages of Globalization
Data & AI Webinar: Scale the value of your data
İmzacısı Olduğumuz UN Global Compact’ten Dijital Liderler Zirvesi
Geçmiş Etkinliklerimiz
21. Yüzyılda Öğrenme Ortamları
TBV 25. Yıl Etkinlikleri - “Kurumlar ve Tanımlar: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor”
‘‘Salgın ve Sorumluluk: Şirket, Toplum, Devlet’’ – Sürdürülebilirlik Konuşmaları 15 Webinar
Çevrimiçi Eğitimde Etkileşim - Webinar
Virtual Exhibition Opening / Sergi Açılışı - Museum of Galata / Faculty of Architecture and Design
Le Cordon Bleu Online Gastro Söyleşi
docomomo_tr Türkiye'de Modern İç Mekânlar Sempozyumu
COVID-19 Salgınında Normalleşme mi, İkinci Dalga mı?
Salgın ve Toplum - 'Normalleşme Sürecinde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak'
Le Cordon Bleu Gastro Söyleşi
Covid 19 Sürecinde Spor Hukukundaki Güncel Gelişmeler Konferansı
Covid 19 Pandemisinin İş Hukukuna Etkileri Konferansı
SEPG: Sınır Yok, Tüm Dünya Kariyer Alanınız, Peki Hazır Mıyız?
Esra Paça | Çalışma Hayatında Farkındalık
COVID-19 Sonrası Dünyada Hukuk, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler
Covid Döneminde Uluslararası Sözleşmelerde Mücbir Sebep
SEPG: Kriz Dönemlerinde Liderlik
COVID 19 Sürecinde Duygusal Başa Çıkma & Yakın İlişkileri Destekleme
Korona Deneyiminden İş Hayatına Karar Verme Dersleri
SEPG: Pandemi Günlerinde Bilişim Sektörü ve Mülakat İpuçları
Pandemi Koşullarında Yeni Bir Gıda Rejiminin Olanakları
İmzacısı olduğumuz UN Global Compact'ten Pandemi ve İnsan Hakları Konulu Panel
Uzay ve Yer: Güney Afrika’da Irkçılık Kimliği- Denver Mark Hendricks
Pandemiden Post-Pandemiye Tarım ve Gıdanın Geleceği
Covid-19 ve İlaç Patentleri
Teaching Architecture Online: Tools and Strategies
Korona Günlerinde Siyaset
Evde Ne Yesek Nasıl Yesek
“Korona Sürecinde Yaşantılar” Paylaşım Toplantısı
Sürdürülebilirlik için Olanaklar ve Açmazlar: Gıda Güvenliği
Webinar: Kaygılardan Özgür 'Yeni Bir Ben'
Webinar: Korona Günlerinde Ekonomi